Recent Changes

Monday, August 25

 1. page Kirjavinkit edited ... McCandless, David: Tieto on kaunista (suomenkielinen 2010) http://www.informationisbeautiful.n…
  ...
  McCandless, David: Tieto on kaunista (suomenkielinen 2010) http://www.informationisbeautiful.net/
  Seppälä, Piritta: Kiinnostu ja kiinnosta - Näin markkinoit järjestöäsi sosiaalisessa mediassa. (2011)http://www.kansalaisfoorumi.fi/kiinnostu-ja-kiinnosta.html
  Seppälä, Piritta: Kuuntele ja keskustele - Näin järjestösi toimii tavoitteellisesti sosiaalisessa mediassa. (2014). http://www.kansalaisfoorumi.fi/index.php/kuuntele-ja-keskustele
  Soininen, Jesse & Wasenius, Reidar & Leponiemi, Tero: Yhteisöllinen media - osana yrityksen arkea (2010) http://yhteisollinenmedia.ning.com/
  Sounio, Lisa: Brändikäs (2010) http://lisasounio.typepad.com/blogi/2010/08/br%C3%A4ndik%C3%A4s-vihdoin-valmis.html
  (view changes)

Tuesday, October 15

 1. page Verkkokirjoittaminen edited ... Kirjoituskoulu a la Alasilta -Facebookissa. (vinkkejä ja avoimia oppihetkiä FB:ssä) Teksti ty…
  ...
  Kirjoituskoulu a la Alasilta -Facebookissa. (vinkkejä ja avoimia oppihetkiä FB:ssä)
  Teksti työssä -Facebooksivu (ammattikirjoittamiseen vinkkejä jakava FB-sivu)
  ...
  hyviä vinkkejä nopeassahelposti luettavassa muodossa )
  (view changes)
  2:29 am
 2. page Verkkokirjoittaminen edited ... Kirjoituskoulu a la Alasilta -Facebookissa. (vinkkejä ja avoimia oppihetkiä FB:ssä) Teksti ty…
  ...
  Kirjoituskoulu a la Alasilta -Facebookissa. (vinkkejä ja avoimia oppihetkiä FB:ssä)
  Teksti työssä -Facebooksivu (ammattikirjoittamiseen vinkkejä jakava FB-sivu)
  Verkkokirjoittamisen pikaopas (sisältää hyviä vinkkejä nopeassa muodossa )
  (view changes)
  12:05 am

Monday, October 14

 1. page Verkkokirjoittaminen edited ... Verkkokirjoittaminen Diat Verkkokirjoittaminen from Jere Rinne AC -tallenne aiheesta: htt…
  ...
  Verkkokirjoittaminen
  Diat
  Verkkokirjoittaminen from Jere Rinne
  AC -tallenne aiheesta: http://otavanopisto.adobeconnect.com/p88987333/ (asiaa myös blogeista)
  Anne Rongas - Hui - me kirjoitetaan nettiin
  Annen alustus tunteista, joita voi liittyä yhteisölliseen ja julkiseen kirjoittamiseen.
  Linkkejä hyviin materiaaleihin:
  ...
  vapaasti täydentää)
  Kokonaisvaltainen kirjoittaminen -blogi (koko blogi erinomainen, linkki sivuun jossa listattu hyviä lähteitä sosiaaliseen mediaan kirjoittamisesta)
  Anja Alasillan Vaikuttavaa! -blogi (Paljon verkkokirjoittamisesta, mutta myös hyvästä kirjoittamisesta ylipäätään
  (view changes)
  11:12 pm

Saturday, October 12

 1. page Blogit edited ... Blogit Sosiaalisen median luontoretkellä mahdollisuus tutustua valmiiksi luoduilla tunnuksill…
  ...
  Blogit
  Sosiaalisen median luontoretkellä mahdollisuus tutustua valmiiksi luoduilla tunnuksilla erilaisiin blogeihin, ks. verkkokirjoittaminen.
  Wiki blogeista (kurssityö uudet lukutaidot -kurssilla, TaY, Anne Rongas ja Ville-Matti Erkintalo)
  Viisautta blogin käyttöön -wikikirja (tekeillä syys 2010)
  Sosiaalisen median lukiokurssi: Blogit ja oppiminen
  Asiaa blogeista myös tässä tallenteessa verkkokirjoittamisosion jälkeen (AC)
  Wiki blogeista (kurssityö uudet lukutaidot -kurssilla, TaY, Anne Rongas ja Ville-Matti Erkintalo)
  Wordpress -kurssi
  Kurssi sisältää kattavan kuvauksen Wordpressin asentamisesta ja käytöstä. (Huomaa kuitenkin, että Wordpressin asennuksen voi hoitaa useissa palveluissa Fantastico -palvelun avulla laittamalla rastin ruutuun. On kuitenkin hyvä ymmärtää peruslogiikka, kun haluaa muokata / joutuu palauttamaan tietoja tms.)
  WORDPRESS 3 -kurssi (PDF) (Jari Sarja)

  (view changes)
  12:45 am
 2. page Blogit edited ... Sosiaalisen median lukiokurssi: Blogit ja oppiminen Asiaa blogeista myös tässä tallenteessa v…
  ...
  Sosiaalisen median lukiokurssi: Blogit ja oppiminen
  Asiaa blogeista myös tässä tallenteessa verkkokirjoittamisosion jälkeen (AC)
  Annen 2009 laatima kuvasarja:
  Annen 2008 kokoama lyhyt katsaus aiheeseen blogit ja oppiminen:

  (view changes)
  12:33 am
 3. page Verkkokirjoittaminen edited ... Anne Rongas - Hui - me kirjoitetaan nettiin Annen alustus tunteista, joita voi liittyä yhteis…
  ...
  Anne Rongas - Hui - me kirjoitetaan nettiin
  Annen alustus tunteista, joita voi liittyä yhteisölliseen ja julkiseen kirjoittamiseen.
  Linkkejä hyviin materiaaleihin:
  Näillä pääsee hyvään alkuun. (muistakaa, että listaa voi vapaasti täydentää)
  Kokonaisvaltainen kirjoittaminen -blogi (koko blogi erinomainen, linkki sivuun jossa listattu hyviä lähteitä sosiaaliseen mediaan kirjoittamisesta)
  Anja Alasillan Vaikuttavaa! -blogi (Paljon verkkokirjoittamisesta, mutta myös hyvästä kirjoittamisesta ylipäätään
  Kirjoituskoulu a la Alasilta -Facebookissa. (vinkkejä ja avoimia oppihetkiä FB:ssä)
  Teksti työssä -Facebooksivu (ammattikirjoittamiseen vinkkejä jakava FB-sivu)

  (view changes)
  12:18 am

Saturday, October 20

 1. page ROI yhteisömanageroinnissa edited ... - Strategia ja resurssit hoitamaan edellä mainittuja asioita. Toisia kiinnostaa lähinnä maine…
  ...
  - Strategia ja resurssit hoitamaan edellä mainittuja asioita.
  Toisia kiinnostaa lähinnä maineenhallinta, kun taas b-to-b -markkinoinnissa asiantuntijoiden tavoitettavuus Twitterin, LinkedInin tai muiden palveluiden kautta voi olla ensiarvoisen tärkeää. Pitäisikö viimeksi mainitussa siis mitata sitä, kuinka nopeasti oman organisaation asiantuntija vastaa asiakkaan kysymykseen?
  Yhteisömanageroinnin hyödyt:
  Sosiaalisen median ROI:ta ei voi mitata yksinään, vaan se pitäisi huomioida osana kaikkia markkinointitoimenpiteitä. Toisen yleisen näkemyksen mukaan sosiaalisella medialla on ROI, mutta sitä on erittäin hankala, ellei mahdoton konkreettisesti mitata. Tällöin puhutaan usein myös psykologisesta ROI:sta. Tiedetään, että jokin toimii, mutta sen osoittaminen luvuin on vaikeaa.

  Miten ROI:ta mitataan?
  Luotettavia työkaluja ROI:n mittaamiseen ei ainakaan vielä ole olemassa ja juuri sen mitattavuuden vaikeus on esteenä useille yrityksille tehdä panostuksia sosiaalisen median markkinointiin, vaikkakin todisteet sosiaalisen median eduista ovat kiistattomat.
  ...
  Tärkeämpää kuin yrittää väkisin miettiä kuinka sosiaalisen median ROI tulisi laskea, on kuitenkin markkinointitoimenpiteiden integraatio. Sosiaalisen median markkinointi on enemmän avointa keskustelua - ei yksinpuhelua tai dialogia, vaan sellaista, jossa kommunikointi on avointa ja kaikkien nähtävillä. Nämä kaksi lähestymistapaa ovat hyvin erilaisia ja siksi integraatio voi olla vaikeaa. Näin ollen se myös omalta osaltaan vaikuttaa siihen, kuinka sosiaalisen median ROI lasketaan ja ennen kaikkea, mitä siitä saadaan tulokseksi.
  Jokainen yritys sosiaalisessa mediassa on aina omanlaisensa tapaus joten yhden, kaikille sopivaa laskentatapaa ei ole.
  Yhteisömanageroinnin hyödyt:
  Sosiaalisen median ROI:ta ei voi mitata yksinään, vaan se pitäisi huomioida osana kaikkia markkinointitoimenpiteitä. Toisen yleisen näkemyksen mukaan sosiaalisella medialla on ROI, mutta sitä on erittäin hankala, ellei mahdoton konkreettisesti mitata. Tällöin puhutaan usein myös psykologisesta ROI:sta. Tiedetään, että jokin toimii, mutta sen osoittaminen luvuin on vaikeaa.

  Mittaaminen liittyy aina oleellisesti tavoitteisiin. Kun on selvillä, mitkä ovat somen käytön tavoitteet, kohdistuvat mittarit tietysti suoraan näihin asioihin.
  Ilman jatkuvaa seurantaa ja mittausta yrityksesi ei voi koskaan tietää, kuinka paljon (tai vähän) sosiaalisesta mediasta on hyötyä. Mitatessa täytyy kuitenkin muistaa, että sosiaalisen media on aina pidempiaikainen panostus; tuloksia ei kannata odottaa viikossa eikä kahdessakaan.
  (view changes)
 2. page ROI yhteisömanageroinnissa edited ... Mikä/Mitä on ROI? Markkinointi-investoinnin kustannustehokkuutta lasketaan ROI-laskelmilla, j…
  ...
  Mikä/Mitä on ROI?
  Markkinointi-investoinnin kustannustehokkuutta lasketaan ROI-laskelmilla, joilla mitataan investoinnista saatavaa rahallista hyötyä, paljonko saadaan esim. kasvavaa myyntiä markkinointipanostuksen avulla. ROI esitetään yleensä prosenttilukuna, laskemalla kampanjan myötä saatu myyntitulo miinus kampanjakulut jaettuna kampanjakuluilla ja kerrottuna tämä sadalla.
  Eräs ROI:n määrittely: Social Media Return On Investment
  Työkaluja tärkeämpää on miettiä mitä mitataan, ja kuka seuraa analytiikkaa. Mittauksessa ei ole järkeä, jos mitataan vääriä asioita.
  Joillekin yrityksille voi olla paljon tärkeämpää tietää kuinka monta kertaa oma brändi on mainittu kilpailijan brändin yhteydessä, kuin se kuinka monta seuraajaa oman yrityksen Twitter-tilillä on tai montako fania sattuu olemaan Facebookissa.
  http://www.tulos.fi/wp-content/uploads/Online-markkinoinnin-kartta.jpg
  Mitä on ROI yhteisömanageroinnissa?
  Englanninkielinen opas koskien verkkoyhteisöjen tuottoasteen tai kannattavuuden mittamista eri keinoin, joka tarjoaa erilaisia menetelmiä hyödyntää verkkoyhteisössäsi jo olemassa olevaa tehokkuutta.
  (view changes)

More