Sisäisen ja ulkoisen viestinnän perinteinen rajanveto on yhteisöllisten medioiden aikana hankalaa, eikä edes miellekästä. Viestejä on mahdoton hallita verkostomaisissa digitaalisissa ympärisöissä, joten ne leviävät tahdottiin tai ei. Siitä voi tehdä myös yrityksen vahvuuden.

Sihti, siilo ja suodatin -blogissa verkkokirjoittamisesta (ks. mm. linkki aihetta käsitelleeseen webinaariin).

Perjantain (11.12.2010) Adobe tallenne koulutuksista
Tallenne (10.12.2011) huomioitavista asioista, kun Somea jalkautetaan organisaation toimintakulttuuriin.Sosiaalisen median suunnitelmallinen käyttöönotto helpottaa jatkotyötä. Toinen oleellinen asia on mitata tavoitteiden täyttymistä ja tarpeen mukaan reagoida tuloksiin.

Katso: http://prezi.com/j8ikc7scsfxw/sosiaalinen-media-markkinoinnissa/

Ulkoisen ja sisäisen viestinnän muutoksista hyvä tiivistelmä professori Elisa Juholinin esityksestä löytyy HAMKin blogista 10.12.10, kirjoittanut Juholinin esityksen pohjalta Enni: http://viestimme.blogspot.com/2010/12/kohti-tyoyhteisoviestintaa.html


Verkossa on tärkeää miettiä käyttäjän toimintaa. Tärkeitä ovat:
  • hahmottuvuus yhdellä silmäyksellä
  • ei liikaa hahmotettavia objekteja (työmuistilla kapasiteettirajoitus)
  • mahdollisimman lyhyt ja informatiivinen linkkiteksti
  • oleellinen informaatio tiiviistei ensin, linkin taakse syventävää tietoa
  • yhteystiedot selkeästi esille
  • palautteen lähettämismahdollisuus

Tämä hyvään Power Point -esitykseen johdattava aineisto kiteyttää oleellisia asioita:
YOU SUCK AT POWERPOINT!
View more presentations from @JESSEDEE.