Näyttötyön edistämiseen vertaisharjoitus

1. Muodostakaa parit, jos opiskelet etänä, etsi kuka tahansa kaveri, joka jaksaa kuunnella ideasi ja toteutuksesi esittelyä
2. Valmistautukaa 5 minuuttia oman näyttöjuttunne esittelyyn, ei haittaa, vaikka asia olisi vielä idea-asteella ja vaikak ideoita olisi useampi (jos teet vertaisharjoituksen kotona, kaverillasi ei ehkä ole vastaavaa, myös lapsia ja nuoria voi pyytää kuuntelemaan ideoitasi ja antamaan palautetta)
3. Ensin toinen esittelee oman ajatuksensa ja ideansa ja toinen kuuntelee hiljaa ja tekee halutessaan (ja mielellään) muistiinpanoja.
4. Kuuntelija antaa palautetta alla olevien apukysymysten avulla, esittelijä kuuntelee hiljaa, keskittyy palautteeseen ja tekee tarvittaessa muistiinpanoja. Esittelijä kommentoi palautetta lyhyesti ja keskittyy siihen, mitä seuraavaksi kannattaisi tehdä ja mitä avoimia kysymyksiä syntyy. Voitte koota muistiinpanoja esimerkiksi Tieken Muistiolla (EtherPad) http://muistio.tieke.fi/ (muista ottaa linkki ja tekstit talteen).
5. Vaihtakaa vuoroja. Pitäkää aikataulusta kiinni, että molemmille jää saman verran aikaa. Jos haluatte, voitte käyttää klinikkaopetukseen varattua aikaa parityöstämiseen. Sopikaa ajankäyttö keskenänne.

Apukysymykset:

  1. Ymmärrätkö, mitä esittelijällä on tavoitteena ideassaan/toteutuksessaan?
  2. Onko idea ymmärrettävä (kielellisesti, sisällöllisesti, teknisesti)?
  3. Onko idea tai toteutus selkeä?
  4. Onko idea tai toteutus kohdistettu tietylle kohderyhmälle?
  5. Onko kohderyhmä otettu huomioon tarpeellisella tavalla?